باشگاه مادران تاریخ

معرفی مجموعه

باشگاه مادران تاریخ در سال 1396 توسط تعدادی از پزشکان خانم جوان که دغدغه مباحث جمعیت و فرزندآوری داشتند، تشکیل شد. هدف این مجموعه ایجاد جمعی از مادرانی است که آگاه به نقش و وظایف خود بوده و رنگ ها و تظاهرات دنیای امروز نتوانسته آن ها را از اهداف متعالی شان منحرف کند و به سمت افکار و ارزش های والا و اصیل دینی و انقلابی، حرکت می‌کنند. در این مجموعه برای کودکان فعالیت خاص مجزایی درنظر گرفته نشده اما در بازه‌ی کرونا، مهدِ کودکان تاریخ ساز برای کودکان برگزار شد. باشگاه مادران تاریخ در طول هفته برنامه‌های مختلفی برای مادران در نظر گرفته است. امری که در مجموعه باشگاه مادران تاریخ باعث جذب مخاطب می‌شود؛ هسته‌ی اصلی افراد پایه‌ریز باشگاه است که پزشکانی جوان هستند و این موضوع سبب می‌شود فرایند و فعالیت‌ها، رویه علمی‌تری به خود بگیرند. علاوه بر آن انتقال تجربیات مادران به صورت پرسش و پاسخ در گروه انجام می‌شود و متخصص به‌صورت آنلاین پاسخگوی سوالات است و مادران از تجربیات یکدیگر نیز در آن‌جا استفاده می‌کنند. صمیمیت این افراد علی‌رغم مجازی بودن آن، از نقاط قوت دیگر این مجموعه است.