حسینیه کودک حسنی

معرفی مجموعه

حسینیه کودک حسنی در یکی از مناطق محروم استان خوزستان با توجه به نیازهای منطقه و به صورت خودجوش تشکیل شده است. نوآوری این مجموعه حضور خادمان این حسینیه با ظرفیت‌سنجی‌های هدفمند و کار میدانی در بین روستاییان و عشایر، با محوریت کودکان است. آموزش مربیان با شیوه‌های تربیت دینی از دیگر اقدامات حسینه کودک حسنی است. این مربیان پس از پایان دوره آموزشی، آماده به کار می شوند و می توانند به صورت مستقل در مناطق روستایی و در بین عشایر فعالیت کنند.
یکی از نکات مهم در حسینیه مشارکت مادران در فرایند مهارت آموزی و تربیت دینی در کنار فرزندان است.
در این مجموعه تلاش شده‌است که در طراحی طرح درس به نیازهای مختلف کودکان توجه شود تا در نهایت منجر به توانمندسازی و رشد همه جانبه کودکان گردد.