حسینیه کودک شهدای گمنام

معرفی مجموعه

مجموعه حسینیه کودک شهدای گمنام در تهران کار تخصصی خود را با نیازسنجی از خانواده‌ها و تشکیل یک تیم مادرانه آغاز کرد. بعد از مدتی یک مکان ثابت برای حسینیه در نظر گرفته شد تا فعالیت‌های هیات از رویدادهای مناسبتی به یک حسینیه دائمی ویژه کودکان تبدیل شود. مربیان این حسینیه سعی کرده‌اند تا با در نظر گرفتن رشد همه جانبه کودکان، طرح درسهای متفاوتی با توجه به فرهنگ غنی اسلامی را تدوین کنند. در این حسینیه از کمک‌های مادران بصورت داوطلبانه استفاده می‌شود. در این مجموعه با رویکرد غیر مستقیم به کودکان زیر هفت سال آموزش‌هایی در قالب بازی های هدفمند، دست ورزی، قصه گویی و انجام فعالیت های مناسب با گروه سنی کودکان ارائه می‌شود.