خانــه رشــد مــادر و کودک آفتابگردون

معرفی مجموعه

خانه مادر و کودک آفتابگردون در شهرستان بابل، رسالت خود را فراهم کردن بستر رشد برای مادران دارای فرزندان زیر هفت سال و فراهم کردن زمینه رشد و توانمندسازی کودکان در کنار مادران می‌داند. خانه مادر و کودک آفتابگردون از سال 1396 با دغدغه ایجاد بستر‌های تربیتی و چشم‌انداز دستیابی به سند تربیت دختر تراز انقلاب اسلامی به صورت خودجوش و مردمی شروع به فعالیت کرده است. این مجموعه در تلاش است تا افرادی را برای به عهده گرفتن نقوش مهم همسری، مادری و نقش اجتماعی کنشگری به عنوان بانوی تراز انقلاب اسلامی تربیت کند. در این مجموعه برای کودکان فعالیت‌های فکری و حرکتی در جهت رشد ذهنی و جسمی کودکان طراحی شده است. استعدادهای کودکان توسط مربیان شناسایی شده و نسبت به فضاهای مختلف مهارت‌های زندگی سوق داده می‌شوند. دستاوردها و تولیدات کودکان در مراسمات عرضه می‌شود و والدین شاهد توانمندی کودکان خود خواهند بود. برنامه‌های کودکان بر اساس ساحت‌های مختلفی دسته‌بندی شده است. به عنوان مثال فضای مهارتی کودک در اردوها، بازدیدها و تجربیات عملی رشد می‌کند و مهارت‌های اجتماعی و فکری در نمایش خلاق، کتابخوانی و قصه گویی خلاق اتفاق می‌افتد و ساحت زیباشناختی در فعالیت‌های هنری و سواد اقتصادی کودکان با ورود به کسب‌وکارهای کودکانه رشد می‌کند. فعالیت‌های مادرانه این موسسه تنوع زیادی دارد؛ جلسات کتابخوانی مادران، کارآفرینی مادران و … از برنامه‌های این موسسه در حوزه مادران است. هیئت‌های مادر و فرزندی، حلقه‌های کتاب‌خوانی و جمع‌های خانوادگی از مصادیق مشارکت و مواسات خانواده‌هاست. به طور کلی نقش مادران در فعالیت‌ها، طراحی، ساخت و پیشبرد اهداف مجموعه بسیار پررنگ است و این مجموعه یک پایگاه مردمی به حساب می‌آید.