خانه نوآوری حیات تهران

معرفی مجموعه

خانه نوآوری حیات با این دغدغه شکل گرفت که مادران نیاز به فضای سومی دارند که نه رسمیت محیط کاری را داشته باشد و نه مانند خانه خودمانی و آشفته باشد؛ مکانی که نه تنها نیازهای زنان در آن برآورده می‌شود، بلکه مهارت‌هایی نیز می‌آموزند. در نتیجه ساختمانی دو طبقه اجاره گردید که بخشی از آن به نیازهای مادران و بخشی به اعضای تیم اختصاص داده شد. در خانه حیات، علاوه بر فضای کار اشتراکی، اتاق مادر و کودک نیز وجود دارد و مختص به کودکانی است که اضطراب جدایی دارند. طبقه پایین خانه حیات، مهد کودک و فضای نگهداری از کودکان است خانه حیات فضایی است که مادران می‌توانند در آن مطالعه کنند، درس بخوانند و مشغول انجام فعالیت‌های فردی خود باشند و همزمان کودکان‌شان در مهد تعاملی خانه حیات بازی کنند. خانه حیات فضایی امن و صمیمی‌ است که حتی در معماری آن راحتی مادر و کودک لحاظ شده است. علاوه بر این فضای کار اشتراکی، خانه حیات برنامه‌هایی در حوزه تعلیم و تربیت کودک نیز برگزار می‌کند. خانه حیات در تلاش است تا زمینه را برای خلق نوآفرینی‌های تربیتی فراهم نموده و از ایده‌های تربیتی حمایت کند. همچنین شرایط را برای آشنایی با افراد هم‌دغدغه و تیم‌سازی‌شان فراهم کند. قابل ذکر است مادران در اینجا به دلیل مشغله‌های همسان، همدلی بیشتری با یکدیگر دارند و به خودی خود، به شبکه شدن با هم متمایل می‌شوند. مادران با همکاری یکدیگر کارگاه برگزار می‌کنند، گعده می‌گیرند، مهمانی‌هایشان را در مجموعه برگزار می‌کنند و یک زیست مشترک و همدلانه دارند.