فضای مادر و کودک اناره

معرفی مجموعه

مجموعه فضای مادر و کودک اناره از آذر 1401 شکل‌گرفته و در تلاش است تا امکان اشتغال و آموزش مادران را در کنار فرزندان‌شان فراهم کند. هدف اصلی اناره بازیابی هویت فردی مادران است. مادرانی که پیش از فرزندآوری بسیار فعال هستند اما پس از آن تمام راه‌ها به روی‌شان بسته می‌شود؛ نه می‌توانند درس بخوانند، نه در جلسات شرکت کنند یا کار کنند. در این شرایط مادران وارد فضایی می‌شوند که خود را بسیار محدود می‌بینند. همین مسئله دلیلی می‌شود که بسیاری از زنان تحصیل‌کرده و شاغل از داشتن فرزند خودداری کنند. فعالیت‌های مختص به مادران در این مجموعه متمرکز بر فعالیت‌های آموزشی است؛ دوره‌های آموزش کسب و کار در ایتا، آموزش تولید محتوا،‌ کارگاه‌های مدیریت زمان و… فضای مادر و کودک اناره زیر نظر شهرک علمی تحقیقانی اصفهان است و هسته فعال نیز در این دفتر فعالیت می‌کنند در انتخاب مربیان این مجموعه، استراتژی‌ها و رویکرد‌های تربیتی خاصی وجود دارد و در این زمینه دقت فراوانی صورت می‌گیرد. اناره کودکان را از سن 2 سالگی تا زمانی که به حمایت و مراقب نیاز دارند پشتیبانی می‌کند. مخاطب و مسئله‌ای که فضای مادر و کودک اناره می‌خواهد از این مخاطب حل کند، نقطه تمایزش با مجموعه‌های دیگر است؛ اناره دقیقا بر رشد شخصی مادران و ارتباط آن با کودک تمرکز می‌کند و در تلاش است تا با ایجاد دلبستگی ایمن در کودک، از او در برابر آسیب‌های آینده محافظت کند.