مجموعه شهید چمران تهران

معرفی مجموعه

چمران، یک مجموعه گسترده است که از جمله بخش‌های آن، «حسینیه کودک شهید چمران» است که در زمینه‌ی آموزش و تربیت کودکان پیش از دبستان فعالیت می‌کند. این مجموعه با هدف ایجاد تحول در زمینه آموزش و پرورش و با دقت در تجارب متنوعی چون مدرسه شهید چمران در لبنان، فعالیت‌های جهادی در مناطق محروم، و پژوهش‌های گسترده شکل گرفت. ایده محوری در مجموعه چمران، ایده‌ای تربیتی بوده و علاوه بر پیش از دبستان، سنین دبستان را نیز در بخش دخترانه و پسرانه پوشش می‌دهد. هیئت کودک در سال 91 تأسیس شد، حسینیه کودک چمران در سال 92 افتتاح گردید و بخش دبستان‌ها از سال 95-96 فعالیت خود را آغاز کرد. مجموعه چمران به طور کلی حول محور بازی‌های حرکتی، فکری، و نمایشی فعالیت می‌کند. چمران، مجموعه‌ای است که فرزندانی را تربیت می‌کند که از لحاظ شخصیتی مستقل و خودآگاه هستند. این فرزندان دارای خلاقیت و مهارت‌هایی هستند که در روابط اجتماعی به‌طور سالم عمل می‌کنند و نسبت به استعدادها و علایق‌شان آگاهی دارند و مسیر و آینده‌ای روشن در پیش دارند. فعالیت‌های مشترک مادر و کودک در برنامه‌های موازی با مدرسه برگزار می‌شود. برنامه‌هایی همچون آشپزی و بازی‌های مشترک از جمله فعالیت‌هایی هستند که مادران و کودکان در آن‌ها شرکت می‌کنند. پروژه‌محور بودن مجموعه، آزادی نسبی کودکان، فضای غیررسمی و صمیمی تیم‌ها و والدین، خانواده‌محوری و نقش مهم خانواده در تصمیم‌ها و سازوکارها، فضای پویا و فعال کودکان، اردوها، فضای مهارتی و اهمیت ابعاد شخصیتی کودکان بخشی از