مجموعه مادر و کــودک حسنـات

معرفی مجموعه

حسنات طرح تعلیم و تربیت مادران و کودکانی است که مسیر متفاوتی از دیگر کودکستان‌ها را در پیش گرفته است. چرا که بسیاری از والدین دغدغه شروع تعلیم و تربیت دینی کودکان را از سنین پایین داشته و این مهم در بسیاری از کودکستان‌های کشور رخ نمی دهد. در اصل تمام هدف و دغدغه حسنات فراهم کردن فضایی امن و مبتنی بر تعالیم دینی برای مادران و کودکان است که در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند و گاهی برنامه‌های مجزا برایشان تدارک دیده شود. در حسنات محتوا و مسائلی آموزش داده می‌شود که مادران، همزمان که اولویتشان همسر و فرزندانشان است، در اجتماع نیز حضوری فعال داشته باشند و نگذارند که فرزندداری و خانه‌داری جلوی کنش‎گری آنان را بگیرد. یکی از اصول مهم حسنات که همواره سعی می‌کند در برنامه‌های خود آن‌ را رعایت نماید؛ شادی و نشاط شخصی مادر است. به واسطه فعالیت هایی که حسنات برای کودکان طراحی کرده است، آنان قوه تحلیل و فکری بهتری دارند. این مهمترین رخداد در این مجموعه است زیرا سبب می شود کودکان ابعاد شخصیتی خود را بهتر شکل دهند و چالش هایی که دیگر کودکان دارند را اعضای این مجموعه نداشته باشند. حسنات بیش از 100 دفترچه بازی دارد که هر کدام از اینها براساس موضوع و دغدغه موسسه طراحی  و تولید می شوند. نکته بسیار مهم و امیدبخش در حسنات، حس و حال خانوادگی در میان اعضای این گروه است.