مجموعه مادر و کــودک رضــوان

معرفی مجموعه

موسسه رضوان از اجتماع مادران دغدغه‌مندی که هدف آن‌ها حل مشکلات به صورت جمعی است، تشکیل شد. نقطه آغاز رضوان، همه‌گیری کرونا و در پی آن چالش‌های مادران، به خصوص مادران چند فرزندی بود. هسته اولیه، دو خواهر بودند که قرارهای پیاده‌روی صبحگاهی داشتند و در حین همین پیاده‌روی‌ها با مادران دیگری آشنا شدند و کم کم اعضای گروه به 50 نفر رسید. در نهایت گروه پیاده‌روی امروز حدود 460 عضو دارد. برنامه «دورهمی با طعم کتاب» یکی از فعالیت‌های مجموعه است که در این جلسات مربیان به همراه کودکان به کتابخــوانی و گفــت‌و‌گــو حــول محـــور موضـوعات کتــاب می‌پردازند. کلاس‌های اعتقادی نیز برای گروه‌های سنی مختلف برگزار می‌شود. همزمان با فعالیت کودکان، آموزش‌های تخصصی برای مادران نیز برگزار می‌گردد. نقطه قوت اصلی این مجموعه مشاورهای متخصصی‌اند که در اتاق فکر فعالیت می‌کنند؛ مادرانی که بی هیچ چشم‌داشتی با هدف بهبود وضعیت هموطنان خود در رضوان فعالیت می‌کنند، دیگر نقطه قوت پررنگ این مجموعه هستند. حرکت مجموعه رضوان با مسائل مربوط به نشاط و ورزش مادران شروع شد و به تدریج به مسائل دیگر گسترش یافت. آثار این برنامه در بهبود وضعیت افسردگی برخی از مادران، ایجاد حلقه‌های دوستی محکم و همکاری متقابل از اموری همچون نگهداری فرزندان تا تهیه غذا برای یکدیگر در هنگام بیماری نمایان شد.