مجموعه مواسات مــادرانه همــدان

معرفی مجموعه

مجموعه مواسات مادرانه همدان، مجموعه مادرانه‌ای است که بر خانواده‌های چندفرزندی تمرکز می‌کند و هدف آن ایجاد حال خوب برای مادران است که از طرق مختلف برای رسیدن به این هدف تلاش میکند. بازی‌های کودکان عموما حرکتی‌اند اما در کنار آن برنامه‌هایی مثل نقاشی خلاق وجود دارد که مربی داستانی را تعریف می‌کند و کودکان بر اساس آن نقاشی می‌کنند یا کودک به قصه‌گویی و اجرای نمایش می‌پردازد . از برنامه‌های این مجموعه برای مادران می‌توان به همایش‌های خانوادگی‌، اردوهای خانوادگی و محیط‌هایی که امکاناتی برای تمام اعضای خانواده وجود دارد، اشاره کرد. برنامه و فعالیت‌ها برای گروه‌های مختلف به‌صورت همزمان انجام می‌شود؛ هم‌زمان که نوجوانان با یکدیگر در زمین فوتبال‌اند، کودکان بازی می‌کنند و والدین با حضور تسهیل‌گران در جلسات شرکت می‌کنند. مواسات مادرانه همدان دارای مکان ثابتی نیست و بسترهای فعالیت در فضاهای وقفی (خانوادگی و دوستانه)، کانون پرورش فکری، مساجد و حسینیه‌ها شکل می‌گیرد.