مجموعه گردشگری رویش تهران

معرفی مجموعه

مجموعه گردشگری رویش با شعار «طبیعت بهترین بستر برای رویش و ذهن کودکان است» و با هدف افزایش نشاط در جامعه در سال 1395 تأسیس شد. یکی از مولفه‌های مهم «رویش»، فرهنگ طبیعت‌گردی است که به عنوان منبعی برای افزایش انرژی و شادی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مسیر اهداف اعتقادی نیز محقق می‌شود. این فضا برای مادران و کودکان طراحی شده و بعضا قشر غیرمذهبی نیز با مجموعه همراه شده‌اند. در حیطه فعالیت‌های «رویش»، بازی‌های هدفمند در طبیعت که بدون ابزار یا با استفاده از ابزارهای ساده مانند توپ انجام می‌گیرند مورد توجه قرار دارند. برنامه‌های مختلف این مجموعه شامل کوهنوردی با محور تدبر در آیات آفاق و انفس، فعالیت‌های حرکتی و هنری، بازی‌های گروهی و طبیعت‌گردی هستند. در این مجموعه، کودکان به وسیله فعالیت‌های متنوع با طبیعت آشنا می‌شوند و توسعه ویژگی‌های شخصیتی خود را تجربه می‌کنند. فعالیت‌های این مجموعه شامل حلقه‌های گفت‌وگو و بازی‌های مختلف برای مادران به همراه فرزندانشان می‌باشد که با همراهی تسهیلگران اجرا می‌شود. تمرکز رویش بر طبیعت شهری است و اعضا به دنبال خروج از شهر و انتخاب مسیرهایی که دسترسی به آن‌ها مشکل است، نیستند؛ بلکه هدف مجموعه آگاهی بخشیدن به جامعه مخاطبان خود در این زمینه است که طبیعت شهری و دردسترس نیز می‌تواند الهام بخش باشد.