مرکز ریحانه قم

معرفی مجموعه

این مجموعه دارای یک مهدکودک مجزاست و زمانی که مادر مشغول کار و فعالیت است، کودکان در کنار مربیانی خلاق در مهدکودک استقرار دارند. به دلیل اهمیت جایگاه مادران در جامعه و تاثیر مستقیم حال مادر بر فرزند ریحانه قم در تلاش است تا فضایی متمرکز برای آموزش مادران و فعالیت های متنوعی مانند فعالیت هنری، ورزشی، روانشناختی و… برای آنان تدارک ببیند. ریحانه قم با بازخوردگیری از مخاطب و نیازسنجی از مادران محتواها را بر اساس نظرات آنان طراحی کرده و در صورت عدم‌ رضایت مخاطبان آن ها را تغییر می دهند. این مجموعه قصد دارد تا درآینده فعالیت خود را در محلات گسترش دهد و با همراه کردن مادران و ایجاد شبکه‌های ارتباطی و دوستانه میان آنها، هم افزایی هرچه بیشتری در بین مادران ایجاد کند.