مرکز نوآوری مانا تهران

معرفی مجموعه

مرکز نوآوری مانا در دانشگاه علم و صنعت که با حمایت معاونت علمی و فناوری اجاره و با طراحی خاصی، آن را برای کودکان و بانوان متناسب‌سازی کرده اند، یک فضای کار اشتراکی برای مادران و کودکان است. مسئله اصلی مرکز نوآوری مانا شرایطی است که مادران پس از تولد فرزندانشان تجربه می‌کنند. این مجموعه در سال ۱۳۹۴ برای دستیابی به الگویی برای حل این مسئله؛ به طرح تاسیس مرکزی برای بانوان رسید که در آن چندین خدمت با هدف ایجاد فضای تخصصی فعالیت بانوان (اعم از مادران و غیرمادران) ارائه شده و آن را «مرکز نوآوری مانا» نامید. هدف اصلی این مجموعه ایجاد زیرساخت مناسب برای فعالیت زنان است. شادمانا؛ فضای کار اشتراکی مادر و کودک و در واقع سرویس مادر و کودک ماناست. در شادمانا ورود از سمت کودک نیست، بلکه از سمت والدین است. یعنی قصد بر این است که دغدغۀ مادر فعال اجتماعی پیرامون فرزندش را مرتفع کنند. از سال ۱۴۰۱ در همکاری مشترک با یک تیم تخصصی تربیتی یک روش آموزشی تحت عنوان «روییدنی» طراحی و اجرا شد. والدین قبل از شروع ثبت‌نام، برای جلسه معارفه به مرکز می‌آیند و روش مانا برایشان تشریح می‌شود. از سمت دیگر، کودک در فضای شخصی مورد مشاهده قرار می‌گیرد و اگر مورد خاصی نداشته باشد در صف مصاحبه تکی مادران قرار می‌گیرد. به برخی از والدین توصیه‌ می‌شود که شخصا در کلاس‌های بعد از ساعت ۴ مانا که شامل کارگاه مادر و کودک یا آموزش‌هایی برای ماقبل از ورود کودک به مهد و… است؛ شرکت کنند. کارمانا؛ فضای کار اشتراکی است که فضای تخصصی کاری بانوان ا‌ست. نکته حائز اهمیت در این فضا استقلال مادر است به این معنا که کودک تنها با وجود مربی وارد این فضا می شود و میتواند ملاقات کوتاهی با مادر داشته باشد. این بخش سرویس‌های مختلفی از جمله اجارۀ میز، اجارۀ صندلی، اجارۀ دفتر کار و… دارد. راهمانا؛ این بخش با محوریت کسب و کار پیش می‌رود و سرمایه‌گذاری، مشاوره کسب و کار و منتورینگ نیز دارد. ویژگی که مجموعه مانا را از دیگر مجموعه‌ها متمایز میکند؛ ایجاد زیرساخت فعالیت اجتماعی حرفهای برای زنان و مادران در کنار کودکانشان است. افق موسسه مانا این است که این مجموعه گسترش یابد و هر بانویی با هر میزان دسترسی بتواند از چنین فضایی استفاده کند. بدیهی است برای توسعه این کار نیاز به حمایت موسسات دغدغه‌مند این حوزه داریم.