مـوسسه فــرهنگی و تــــربیتی ازهار

معرفی مجموعه

موسسه فرهنگی و تربیتی ازهار یک مجموعه کودک و مادری منحصر به فرد در شهر شیراز است که محوریت آن با کودکان 1-6 سال به همراه مادران است. ازهار محفلی است برای رشد مادر و کودک پا به پای یکدیگر و برای تجربه‌ی مهارت‌های زندگی در بستری دینی برای زیستن. فعالیت‌های کودکان در این مجموعه مرتبط با مهارت‌های زندگی است مانند آشپزی غذاهای محلی. امروزه کودکان به خاطر سبک زندگی مدرن از فهم میراث گذشته خود دور افتاده‌اند و فعالیت‌های این چنینی می‌تواند این نزدیکی را دوباره ایجاد کند. دوره‌های کتاب‌خوانی و مباحثه، دوره‌های متمرکز بر شادی و بازی مادران، دوره‌های کارآفرینی برای مادران و هر مهارتی که به مادر کمک می‌کند استمرار داشته باشد، در ازهار فراهم شده است. فعالیت‌های این مجموعه با رویکرد اثرگذاری‌ بلندمدت طراحی شده‌است. در بستر فعالیت‌های مجموعه، اعتماد به نفس و خلاقیت کودکان رشد می‌کند موسسه فرهنگی و تربیتی ازهار از اینکه در زمینه الگوها و طرح‌درس‌ها با سایر مجموعه‌ها هم افزایی داشته‌باشد، استقبال می‌کند و تجربیاتی نیز داشته است که مربیان مجموعه بعدتر با آموزش‌هایی که در موسسه ازهار دیده‌اند، مجموعه‌های مشابهی در فضای مادر و کودک تاسیس کرده‌اند.