نهضـت مـادری

معرفی مجموعه

مجموعه نهضت مادری از سال ۱۴۰۰ فعالیت رسمی خود را با هدف فعالیت در راستای بند هفتم گام دوم انقلاب یعنی سبک زندگی ایرانی-اسلامی شروع کرد و از طریق تربیت و جهت‌دهی بانوان علی‌الخصوص مادران، به سمت رهبری اجتماعی حرکت می‌کند. این مجموعه بر این باور است که رشد مادران از طریق رشد فردی و خانوادگی آن‌ها محقق می‌شود و در نهایت مادران می‌توانند از طریق ساحت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، هم خودشان و هم مجموعه را رشد دهند. برنامه‌های کودک توسط سرگروه‌ها متناسب با سن‌شان طراحی می‌شود فعالیت‌های مختص به مادران به دو صورت است؛ برنامه سرگروه‌ها که آموزش‌های حضوری و مجازی‌ دریافت می‌کنند و مبانی معرفتی‌شان تقویت می‌شود. در ادامه سرگروه‌ها به همراه اعضای محله کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی و تدبر در قران را مطالعه می‌کنند. نقطه قوت مجموعه بنا کردن فعالیت‌ها بر مکتب امامین انقلاب، بیانات رهبر معظم انقلاب و امام خمینی (ره) و مباحث قرآنی است. تصمیم‌گیری‌ها نیز مبتنی بر راهبردهای قرآنی و مشورت با اساتید انقلابی می‌باشد. تلاش مجموعه در راستای مردمی بودن است و حرکت و سبک زندگی جمعی (برخلاف فردگرایی) را ترویج می‌دهد.