هیئت مادران و کودکان یاوران مهدی (عــج)

معرفی مجموعه

هیئت مادران و کودکان یاوران مهدی (عج)، در شرایطی که هیچ مجموعه مشابهی در استان مرکزی وجود نداشت؛ با برگزاری مراسم های مناسبتی شروع به کار کرد و به مرور کلاسهای مادر و کودک را به صورت مجزا برگزار کرد تا مادران و کودکان بتوانند همزمان در کلاس شرکت کنند و آموزش ببینند و مسئله جدایی کودک از مادر مرتفع گردد. هدف این مجموعه حال خوب مادری، افزایش آگاهی مادران و فضاسازی برای فعالیت کودکان است که بتوانند به راحتی بازی کنند و خودشان را بروز دهند. همچنین تلاش می‌شود که فعالیت و برنامه های مادران براساس سه ویژگی باشد؛ حال خوب مادر، دغدغه مادر و رشد آگاهی معنویت مادر در کنار کودکان. امروزه، کودکان به علت سبک زندگی آپارتمانی، از انجام برخی فعالیت‌ها و بـــــازی‌ها بــازداشتـــــه مــــی‌شـــــوند و هیجان‌هایشان تخلیه نمی‌شود و طعم واقعی دنیای کودکی را نمی‌چشند؛ به همین علت هیئت یاوران مهدی، فضایی را فراهم کرده است تا کودکان بتوانند تجربیات مستلزم برهه رشدی خود را در کنار یکدیگر در این مکان تجربه کنند. هیئت یاوران مهدی با این هدف که همه مادران بتوانند از امکانات تفریحی استفاده کنند؛ اردوهایی به مقصد روستاهای اطراف شهر طراحی کرده و برای برگزاری این اردو و تهیه تدارکاتش، از خود مادران کمک می‌گیرند و وظایف را بین آنان تقسیم می‌کنند. نقطه قوت اصلی این مجموعه مشاوره‌های متخصصی‌اند که در اتاق فکر فعالیت می‌کنند؛ مادرانی که بی هیچ چشم‌داشتی با هدف بهبود وضعیت هموطنان خود در رضوان فعالیت می‌کنند، دیگر نقطه قوت پررنگ این مجموعه هستند. مکان این مجموعه هم‌سو با فعالیت و بازی هایی که در نظر گرفته‌اند، تغییر می کند اما کلاسها یا در مسجد محله یا امامزاده محله و یا در خانه یکی از اعضا برگزار می شود.