هیئت متوسلین به قمر بنی هاشم

معرفی مجموعه

بازدهی پایین مراسمات مذهبی برای کودکان، دغدغه اصلی این هیئت است. این هیئت در تلاش است تا مراسم‌ها را ویژه کودکان و در سطح فهم و درک آنان برگزار نماید. خادمان و مربیان هیأت متوسلین به قمر بنی هاشم برای هر مناسبت ایده پردازی کرده و پس از بررسی جوانب مختلف، ایده‌پردازی و تولید محتوای مناسب، اقدام به اجرای برنامه می‌کنند. با توجه به حضور همزمان مادران و کودکان در فضای هیأت، برنامه‌های مادرانه نیز طراحی و اجرا می‌شود تا امکان ارتقا و رشد مادران و کودکان، به صورت همزمان فراهم گردد.