هیئت کودکانه نورباران

معرفی مجموعه

هیئت کودکانه نورباران با دغدغه تولید محتوای دینی و ایجاد بستری برای رشد و انس کودکان با مفاهیم دینی کار خود را با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان روانشناسی و علوم تربیتی آغاز کرد. این مجموعه با تشکیل اتاق فکر و احصا مفاهیم موردنظر در مناسبت‌های مختلف رویداد آن مناسبت را طراحی کرده و وارد بخش تدارکات و اجرایی آن می‌شود. تمرکز این هیئت بر کودکان است اما برای مادران نیز فعالیت‌هایی مانند بازی‌های مادر و کودک، گعده مادرانه، سخنرانی، دعا و توسل در نظر گرفته است. جامعه مخاطب این مجموعه کودکان ۴ تا ۶ سال بوده که با توجه به اقتضائات سنی آنان فعالیت‌های حرکتی، شناختی، اجتماعی و عاطفی طراحی شده است تا به نیازهای چندگانه کودکان پاسخ داده شود.