هیئت کودک شکوفه های بهار

معرفی مجموعه

هیئت شکوفه‌های بهار با هدف بدست آوردن یک منظومه یا نظام‌نامه مهدکودک بهار ذیل حوزه علمیه تاسیس و طرح درس‌های این مهدکودک با مشورت صاحب‌نظران نوشته شد. امکانات مادی و معنوی مجموعه توسط حوزه علمیه قم تامین می‌شود و فرایندهای مجموعه بر اساس نظام‌نامه اولیه با محوریت انس با قرآن و اهل بیت تعریف و طرح‌درس جلسات بر اساس این محورها تولید می‌گردد. در این مجموعه تمرکز اصلی بر روی کودکان است اما بر اساس یافته‌هایی که از کودکان دریافت می‌شود به فراخور نیاز، کارگاه‌هایی برای مادران برگزار می‌گردد. بازی‌های مجموعه نیز بر اساس نیاز کودکان و در جهت افزایش رشد مهارت، شناخت و معنویت آنان طراحی شده است. همچنین بازی‌های آزاد به فراخور روز در مهدکودک اجرا می‌شود.