هیئت کودک مسجد قدس شریف

معرفی مجموعه

هدف اصلی از تأسیس مجموعه قدس شریف، انس کودکان با محیط مسجد و هیئت و همچنین تربیت دینی کودکان است تا نسل آینده را به سیره نبوی نزدیک کند. یکی از اصلی‌ترین دلایل تاسیس این مجموعه، نگاه به هیئت به مثابه‌ی محلی برای تعامل خانواده‌ها و انتقال شعائر ملی و مذهبی است. تمرکز اصلی این هیئت بر مادر و کودک به صورت توامان است؛ چراکه این دو عضو مکمل یکدیگر هستند و می‌تواند مشوق یکدیگر برای حضور در هیئت باشند. فعالیت‌های مجموعه در عین آموزشی بودن رویکرد تفریحی دارد و مفاهیم ملی و مذهبی در عین بازی و اردو به کودکان آموزش داده می‌شود. طرح درس‌ها در هر مناسبت به گونه‌ای طراحی می‌شود که به رشد ذهنی و معنوی کودک کمک کند.