هیئت یاران کوچک حسین (ع)

معرفی مجموعه

هیئت یاران کوچک حسین (ع) در محمدآباد کاشان و در پی تربیت مهدوی کودکان زیر 10 سال و آموزش دینی به آنان تاسیس شد. خادمین هیئت با کمک فعالیت‌های فرهنگی هنری در تلاشند تا مفاهیم دینی را به کودکان انتقال دهند. بخشی از فعالیت‌های این مجموعه با توجه به بیانات رهبری در راستای جهاد تبیین طراحی شده تا بتوان در برابر هجمه رسانه‌های غربی با زبان کودکانه مفاهیم دینی را به کودکان انتقال داد. هیات یاران کوچک حسین مکان ویژه و ثابتی در کنار هیات بزرگسالان دارد که در زمان برپایی هیات بزرگسالان، هیات کودکانه نیز فعالیت های خود را دنبال میکند. تعدادی از مادران فعال و دغدغه مند به عنوان کمک‌مربی در هیات مشغول به خدمت هستند. مجموعه یاران کوچک حسین با ایده های خلاقانه ای نظیر طراحی مجله های کودکانه و نیز پرده خوانی، بازی های فکری، پخش انیمیشن،کاردستی، سینه زنی و انجام مناسک و غیره سعی در تحقق انتقال مفاهیم دینی به کودکان دارد. این بازی‌ها به رشد اعتقادی و شناختی کودکان کمک کرده و مربیان با هدف استعدادیابی بر کودکان نظارت می‌کنند تا برای هر کودک با توجه به استعداد فردی او در آینده فعالیت‌های مناسب طراحی شود.