کانون فرهنگی تبلیغی هداه

معرفی مجموعه

هداه مجموعه‌ای است که بر مادر و کودک تمرکز می‌کند و مهم‌ترین شاخصه آن دقت به کیفیت و جزئیات است. این مجموعه سه هدف را دنبال می‌کند: اولین هدف فضای مناسب و مساعد در شهرستان است که هم مادران بتوانند از مباحث آموزشی و تربیتی استفاده کنند و هم برای کودکان بحث‌هایی مطرح شود که برای آن‌ها مفید باشد و در افزایش هوش آن‌ها اثرگذار باشد. دومین هدف یادگیری مهارت‌هایی خاص در حیطه تعلیم و تربیت کودک است؛ اینکه چگونه فرزندی شاد تربیت کنند و چگونه مادری موثر باشد. آخرین هدف تعامل مادر و کودک در کارگاه‌های خلاقیت است فعالیت‌های کودکان حول محور تقویت هوش‌ کودکان صورت می‌گیرد. به شکل کلی روند کار با کودک، بازی‌محور است. در کارگاه‌های هفتگی نیز حضور مادران پررنگ‌تر است. مهارت‌هایی نظیر خودآگاهی در این کارگاه‌ها به مادران آموزش داده می‌شود. نقطه قوت مجموعه، تشکیلاتی و تیمی بودن آن است؛ تشکیلات سی نفره‌ای که افراد ابتدا همدل شدند و سپس تعهد شکل گرفت. طرح «مهدالحسین» طرحی کشوری بود که حتی به عراق هم رسید. هداه از گسترش مجموعه‌اش یا الگوبرداری‌های به شدت استقبال می‌کند.