کتابخانه مردمـی امیرحسین فردی

معرفی مجموعه

کتابخانه مردمی امیرحسین فردی کتابخانه‌ای عمومی است که از سال 1392 در مشهد آغاز به کار نموده است. بیش از 4500 نفر در این کتابخانه عضو شده‌اند و مجموعه در حال حاضر بیش از 1000 عضو فعال دارد. اصلی‌ترین بخش مجموعه مادران فرزانه کتابخانه است اما مجموعه تلاش کرده است تا در شاخه‌های دیگر نیز فعالیت کند و امروزه در حیطه‌ی مدارس، مادران و… فعالیت می‌کند. به بیانی دیگر این مجموعه پاتوقــــــــــی فرهنگی و اجتماعی را شکل داده است تا افراد زیادی بتوانند در آنجا فعالیت کنند و انجمن مادران (به عنوان بخشی از این مجموعه) که ایده هسته اصلی بود توانسته 20 نفر از مادران از طیف‌های متنوع کنار یکدیگر جمع کند. کارگاه‌های کتاب‌خوانی به فرایند اجتماعی شدن کودکان کمک می‌کند، روابط مادری و فرزندی تقویت می‌شود و فرزندانی که مادران‌شــــــان ســــــــال‌ها در کتابخانه فعال بوده‌اند، در کارگاه‌هایی مثل قصه‌گویی بسیار درخشان عمل می‌کنند.یکی از فعالیت‌های ثابت، همیار کردن مادران در حوزه کتاب‌خوانی در مدارس بوده است؛ به این معنا که کتابخانه بستری اجتماعی را رقم می‌زند که مادران همیار یک مدرسه و به عبارتی دیگر، رابط میان کتابخانه و مدرسه (بعضا مدرسه فرزند خودشان) می‌شوند.

شبکه‌های اجتماعی مجموعه