معرفی هوای مادری

[vc_row][vc_column][cz_title text_center=”true” id=”cz_84761″]

محورهای طرح

[/cz_title][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1572080700290{margin-bottom: -100px !important;}”][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”آموزش علمی” style=”style11″ image=”1728″ size=”140×140″ css_animation=”slideInUp” id=”cz_104593″ sk_overall=”text-align:center;background-color:#ffe3ea;padding:45px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:30px;box-shadow:0px 8px 40px 0px rgba(0,0,0,0.15);z-index:1;” sk_image=”background-position:center center;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffedca;border-radius:100px;” sk_title=”font-size:28px;color:#1d2150;font-weight:700;margin-bottom:10px;” sk_con=”color:#666666;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;margin-bottom:10px;border-style:solid;border-color:rgba(1,132,159,0.45);box-shadow:0px 8px 50px 0px rgba(1,132,159,0.34);” sk_title_hover=”color:#55c48b;” link=”url:https%3A%2F%2Fhavayemadari.ir%2Fcontact%2F|title:Contact|target:%20_blank|” sk_image_tablet=”margin-right:auto;margin-left:auto;” anim_delay=”400ms”]

طرح های مادری، به همت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاسیس شد و آماده خدمت رسانی به مادران ایران می باشد.

[/cz_service_box][cz_gap height=”0px” height_tablet=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”بستر رشد” style=”style11″ image=”1726″ size=”140×140″ css_animation=”slideInUp” id=”cz_94699″ sk_overall=”text-align:center;background-color:#eadffe;padding:45px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:30px;box-shadow:0px 8px 40px 0px rgba(0,0,0,0.15);z-index:1;” sk_image=”background-position:center center;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffedca;border-radius:100px;” sk_title=”font-size:28px;color:#1d2150;font-weight:700;margin-bottom:10px;” sk_con=”color:#666666;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;margin-bottom:10px;border-style:solid;border-color:rgba(1,132,159,0.45);box-shadow:0px 8px 50px 0px rgba(1,132,159,0.34);” sk_title_hover=”color:#55c48b;” link=”url:https%3A%2F%2Fhavayemadari.ir%2Fcontact%2F|title:Contact|target:%20_blank|” sk_image_tablet=”margin-right:auto;margin-left:auto;” anim_delay=”300ms”]

طرح های مادری، به همت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاسیس شد و آماده خدمت رسانی به مادران ایران می باشد.

[/cz_service_box][cz_gap height=”0px” height_tablet=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”روانشناسی کودک” style=”style11″ image=”1729″ size=”140×140″ css_animation=”slideInUp” id=”cz_25442″ sk_overall=”text-align:center;background-color:#d3ece2;padding:45px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:30px;box-shadow:0px 8px 40px 0px rgba(0,0,0,0.15);z-index:1;” sk_image=”background-position:center center;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffedca;border-radius:100px;” sk_title=”font-size:28px;color:#1d2150;font-weight:700;margin-bottom:10px;” sk_con=”color:#666666;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;margin-bottom:10px;border-style:solid;border-color:rgba(1,132,159,0.45);box-shadow:0px 8px 50px 0px rgba(1,132,159,0.34);” sk_title_hover=”color:#55c48b;” link=”url:https%3A%2F%2Fhavayemadari.ir%2Fcontact%2F|title:Contact|target:%20_blank|” sk_image_tablet=”margin-right:auto;margin-left:auto;” anim_delay=”200ms”]

طرح های مادری، به همت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاسیس شد و آماده خدمت رسانی به مادران ایران می باشد.

[/cz_service_box][cz_gap height=”0px” height_tablet=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”روانشناسی مادر” style=”style11″ image=”1727″ size=”140×140″ css_animation=”slideInUp” id=”cz_23450″ sk_overall=”text-align:center;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#fff2d8,#ffecc7);padding:45px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:30px;box-shadow:0px 8px 40px 0px rgba(0,0,0,0.15);z-index:1;” sk_image=”background-position:center center;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffedca;border-radius:100px;” sk_title=”font-size:28px;color:#1d2150;font-weight:700;margin-bottom:10px;” sk_con=”color:#666666;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;margin-bottom:10px;border-style:solid;border-color:rgba(1,132,159,0.45);box-shadow:0px 8px 50px 0px rgba(1,132,159,0.34);” sk_title_hover=”color:#55c48b;” link=”url:https%3A%2F%2Fhavayemadari.ir%2Fcontact%2F|title:Contact|target:%20_blank|” sk_image_tablet=”margin-right:auto;margin-left:auto;”]

طرح های مادری، به همت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاسیس شد و آماده خدمت رسانی به مادران ایران می باشد.

[/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1687508443883{background-color: rgba(1,132,159,0.07) !important;*background-color: rgb(1,132,159) !important;}”][vc_column][cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_mobile=”175px”][vc_row_inner el_class=”cz_reverse_row”][vc_column_inner width=”1/2″][cz_image css_position=”relative;float:left;margin:0 auto” css_animation=”left-to-right” id=”cz_41254″ image=”1386″ sk_css_tablet=”margin-top:50px;” sk_css=”border-radius:50px;” anim_delay=”100ms”][/cz_image][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_title css_animation=”slideInUp” text_center=”true” id=”cz_70799″ anim_delay=”100ms”]

معرفی طرح

[/cz_title][cz_gap height=”10px” id=”cz_27788″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_54507″ cz_title=””]

طرحی در راستای حمایت همه جانیه از مادردان و کودکان ایران

[/cz_title][cz_gap id=”cz_27788″][cz_title text_center=”true” id=”cz_33699″ cz_title=””]

طرح هوای مادری، به همت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش می باشد در سال 1402 پایه ریزی شد. هدف از این طرح ایجاد محیطی امن و بستری مناسب جهت رشد کودکان در کنار حمایت از مادران می باشد. مادران و کودکان سرمایه این مرز و بوم هستند و بایستی تمامی تلاشمان را در جهت مراقبت و رشد آنها به کار بگیریم.

[/cz_title][cz_gap height=”75px” id=”cz_27788″][cz_stylish_list css_animation=”bottom-to-top” id=”cz_66354″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fab%20fa-codepen%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-codepen%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D9%85%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fab%20fa-codepen%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fab%20fa-codepen%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”font-size:28px;color:#ffffff;background-color:#55c48b;padding:10px;margin-right:20px;border-radius:100px;RTLmargin-right:0px;margin-left:20px;RTL” sk_lists=”font-size:22px;font-weight:700;width:50%;margin-bottom:20px;display:inline-block;” sk_subtitle=”font-size:18px;color:#9b9b9b;” sk_icons_hover=”background-color:#01849f;” sk_lists_tablet=”width:100%;” sk_lists_hover=”color:#01849f;” sk_lists_mobile=”width:100%;”][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_mobile=”25px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”70px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap id=”cz_27788″][cz_title text_center=”true” id=”cz_94834″]

تولیدات آموزشی

[/cz_title][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1687510498785{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1706″ primary_title=”” hover_title=”” hover_btn_title=”اطلاعات بیشتر” hover_btn_style=”gradient-custom” hover_btn_gradient_custom_color_1=”#01849f” hover_btn_gradient_custom_color_2=”#1d2327″ hover_add_button=”true” el_class=”hava-flipflop”]

«اسباب‌بازی با هدف تربیتی» و «ابزار و محصولات کمک یادگیری و بازی»

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1705″ primary_title=”” hover_title=”” hover_btn_title=”اطلاعات بیشتر” hover_btn_style=”gradient-custom” hover_btn_gradient_custom_color_1=”#01849f” hover_btn_gradient_custom_color_2=”#1d2327″ hover_add_button=”true” el_class=”hava-flipflop”]

مجموعه‌ای از کاربرگ‌های آموزشی و تربیتی در قالب یک کتاب

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1684″ primary_title=”” hover_title=”” hover_btn_title=”اطلاعات بیشتر” hover_btn_style=”gradient-custom” hover_btn_gradient_custom_color_1=”#01849f” hover_btn_gradient_custom_color_2=”#1d2327″ hover_add_button=”true” el_class=”hava-flipflop”]

ترکیبی از چند محور مثلاً کتاب کار به همراه کتاب راهنمای مربی و اسباب بازی و…

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1704″ primary_title=”” hover_title=”” hover_btn_title=”اطلاعات بیشتر” hover_btn_style=”gradient-custom” hover_btn_gradient_custom_color_1=”#01849f” hover_btn_gradient_custom_color_2=”#1d2327″ hover_add_button=”true” el_class=”hava-flipflop”]

ترکیبی از چند محور مثلاً کتاب کار به همراه کتاب راهنمای مربی و اسباب بازی و…

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row]