نخستین رویداد ملی”هوای مادری” در مشهد برگزار شد

دبیر رویداد ملی “هوای مادری” اظهار کرد: این طرح به منظور …

ادامه مطلب

توانمندسازی مادران برای ارتباط موفق با کودکان در رویداد هوای مادری

به گزارش ایسنا، اصغر باقرزاده معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش …

ادامه مطلب

اتخاذ تدابیری برای پررنگ کردن نقش مادران خانه‌دار در تربیت

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک عنوان کرد: برنامه‌ای طراحی شده …

ادامه مطلب

مشهدالرضا میزبان اولین هم‌افزایی فعالان شاخص مادر و کودک

به گزارش دبیرخانه طرح ملی هوای مادری، حسین علیزاده دبیر اولین …

ادامه مطلب