نخستین رویداد ملی”هوای مادری” در مشهد برگزار شد

دبیر رویداد ملی “هوای مادری” اظهار کرد: این طرح به منظور …

ادامه مطلب

توانمندسازی مادران برای ارتباط موفق با کودکان در رویداد هوای مادری

به گزارش ایسنا، اصغر باقرزاده معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش …

ادامه مطلب

اتخاذ تدابیری برای پررنگ کردن نقش مادران خانه‌دار در تربیت

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک عنوان کرد: برنامه‌ای طراحی شده …

ادامه مطلب

مشهدالرضا میزبان اولین هم‌افزایی فعالان شاخص مادر و کودک

به گزارش دبیرخانه طرح ملی هوای مادری، حسین علیزاده دبیر اولین …

ادامه مطلب
frame_12864

مجموعه مادرانه کنج خلیج

مجموعه مادرانه کنج خلیج مجموعه‌ای است که در حوزه تعامل مادر …

ادامه مطلب
frame_12852

کتابخانه مردمـی امیرحسین فردی

کتابخانه مردمی امیرحسین فردی کتابخانه‌ای عمومی است که از سال 1392 …

ادامه مطلب
frame_12828

مرکز نوآوری مانا تهران

مرکز نوآوری مانا در دانشگاه علم و صنعت که با حمایت …

ادامه مطلب
frame_12825

کانون فرهنگی تبلیغی هداه

هداه مجموعه‌ای است که بر مادر و کودک تمرکز می‌کند و …

ادامه مطلب
frame_12824

هیئت مهدیاران

مهدیاران هیئتی در قزوین است که فعالیت خود را از سال …

ادامه مطلب
frame_12829

هیئت مادران و کودکان یاوران مهدی (عــج)

هیئت مادران و کودکان یاوران مهدی (عج)، در شرایطی که هیچ …

ادامه مطلب
frame_12834

نهضـت مـادری

مجموعه نهضت مادری از سال ۱۴۰۰ فعالیت رسمی خود را با …

ادامه مطلب
frame_12835

مجموعه مواسات مــادرانه همــدان

مجموعه مواسات مادرانه همدان، مجموعه مادرانه‌ای است که بر خانواده‌های چندفرزندی …

ادامه مطلب