تماس باما 02

با ما در ارتباط باشید.

نشانی

چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

تلفن

موبایل : 0000 000 0913
ثابت : 1800 – 1102

پست الکترونیک

support@edumall.com
hi@edumall.com
{“settings”:{“zoom”:12,”mapTypeControl”:false,”mapTypeId”:”roadmap”,”styles”:[{“featureType”:”water”,”elementType”:”geometry”,”stylers”:[{“color”:”#e9e9e9″},{“lightness”:17}]},{“featureType”:”landscape”,”elementType”:”geometry”,”stylers”:[{“color”:”#f5f5f5″},{“lightness”:20}]},{“featureType”:”road.highway”,”elementType”:”geometry.fill”,”stylers”:[{“color”:”#ffffff”},{“lightness”:17}]},{“featureType”:”road.highway”,”elementType”:”geometry.stroke”,”stylers”:[{“color”:”#ffffff”},{“lightness”:29},{“weight”:0.2}]},{“featureType”:”road.arterial”,”elementType”:”geometry”,”stylers”:[{“color”:”#ffffff”},{“lightness”:18}]},{“featureType”:”road.local”,”elementType”:”geometry”,”stylers”:[{“color”:”#ffffff”},{“lightness”:16}]},{“featureType”:”poi”,”elementType”:”geometry”,”stylers”:[{“color”:”#f5f5f5″},{“lightness”:21}]},{“featureType”:”poi.park”,”elementType”:”geometry”,”stylers”:[{“color”:”#dedede”},{“lightness”:21}]},{“elementType”:”labels.text.stroke”,”stylers”:[{“visibility”:”on”},{“color”:”#ffffff”},{“lightness”:16}]},{“elementType”:”labels.text.fill”,”stylers”:[{“saturation”:36},{“color”:”#333333″},{“lightness”:40}]},{“elementType”:”labels.icon”,”stylers”:[{“visibility”:”off”}]},{“featureType”:”transit”,”elementType”:”geometry”,”stylers”:[{“color”:”#f2f2f2″},{“lightness”:19}]},{“featureType”:”administrative”,”elementType”:”geometry.fill”,”stylers”:[{“color”:”#fefefe”},{“lightness”:20}]},{“featureType”:”administrative”,”elementType”:”geometry.stroke”,”stylers”:[{“color”:”#fefefe”},{“lightness”:17},{“weight”:1.2}]}],”zoomControl”:true,”scaleControl”:false,”streetViewControl”:true,”fullscreenControl”:true,”scrollwheel”:false,”draggable”:true,”center”:[“32.289852″,” 50.890308″]},”marker”:[{“position”:[“32.289852″,” 50.890308″]}],”overlay”:[{“position”:[“32.289852″,” 50.890308″],”content”:”u003Cdiv class=u0022edumall-map-overlay edumall-map-overlay- elementor-repeater-item-7658f0fu0022u003Eu003Cdiv class=u0022gmap-info-wrapper style-signalu0022u003Eu003Cdiv class=u0022animated-dotu0022u003Eu003Cdiv class=u0022middle-dotu0022u003Eu003C/divu003Eu003Cdiv class=u0022signal signal-1u0022u003Eu003C/divu003Eu003Cdiv class=u0022signal signal-2u0022u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E”}]}

ارسال یک پیام